08.05.2000 23:38:34

Názvosloví komplexních solí
s komplexním kationtem

XVI.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
přehled ligandů předpony vyjadřující počet
arabské a římské číslice předpony vyjadřující násobky anionty 3
vzorce názvy podrobně komplexní kationty 3 metodika
  název kation anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec

výsledný vzorec

1. síran
triammin-
-monoaqua
kobaltitý
[Co(NH3)3(H2O)]+3 SO4-2
+III   -II
   
2   3
[Co(NH3)3(H2O)]2+III(SO4)3-II

[Co(NH3)3(H2O)]2(SO4)3

2. síran
tetraaqua-
-dihydroxo
železitý
[Fe(H2O)4(OH)2]+1 SO4-2
+I   -II
   
2   1
[Fe(H2O)4(OH)2]2+I(SO4)-II

[Fe(H2O)4(OH)2]2SO4

3. chlorid
tetraammin
měďnatý
[Cu(NH3)4]+2 Cl-1
+II   -I
   
1   2
[Cu(NH3)4]+IICl2-I

[Cu(NH3)4]Cl2

4. tetraoxo
fosforečnan
pentammin-
-monoazido
kobaltitý
[Co(NH3)5(N3)]+2 PO4-3
+II   -III
   
3   2
[Co(NH3)5(N3)]3+II(PO4)2-III

[Co(NH3)5(N3)]3(PO4)2

5. síran
hexaaqua
hlinitý
[Al(H2O)6]+3 SO4-2
+III   -II
   
2   3
[Al(H2O)6]2+III(SO4)3-II

[Al(H2O)6]2(SO4)3

přehled ligandů , komplexní kationty, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, go home