08.05.2000 23:34:26

Názvosloví komplexních solí
s komplexním kationtem

XVI.B

Určete názvy:
přehled ligandů předpony vyjadřující počet
arabské a římské číslice předpony vyjadřující násobky anionty 3
vzorce názvy podrobně komplexní kationty 3 metodika
1. [Co(NH3)3(H2O)]2(SO4)3
2. [Fe(H2O)4(OH)2]2SO4
3. [Cu(NH3)4]Cl2
4. [Co(NH3)5(N3)]3(PO4)2
5. [Al(H2O)6]2(SO4)3

přehled ligandů , komplexní kationty, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, go home