08.05.2000 23:30:27

Názvosloví komplexních solí
s komplexním kationtem

XVI.A

Určete vzorce:
přehled ligandů předpony vyjadřující počet
arabské a římské číslice předpony vyjadřující násobky anionty 3
vzorce názvy podrobně komplexní kationty 3 metodika
1. síran triammin-monoaquakobaltitý
2. síran tetraaqua-dihydroxoželezitý
3. chlorid tetraamminměďnatý
4. tetraoxofosforečnan pentammin-monoazidokobaltitý
5. síran hexaaquahlinitý

přehled ligandů , komplexní kationty, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, go home