13.05.2000 20:45:29

Metodika názvosloví komplexních solí
s komplexním kationtem

XVI.D

Metodika

přehled ligandů předpony vyjadřující počet
arabské a římské číslice předpony vyjadřující násobky anionty 3
vzorce názvy podrobně komplexní kationty 3 metodika
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i komplexní soli jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných komplexních kationtů a aniontů  
2. Obecně komplexní kation označíme M s oxidačním číslem +x a anion L s oxidačním číslem -y. M+xL-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo solí je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+x   -y
   
y   x
5. Pokud není uvedeno jinak, jsou vůči sobě ionty v nejmenších možných slučovacích poměrech. To znamená, že pokud se najde u koeficietů společný dělitel, krátí se jím  

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home