16.05.2000 23:36:14

Názvosloví sloučenin s podvojným aniontem

XI.b B

Určete názvy:
vzorce   názvy metodika podrobné řešení anionty 1
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky anionty 9
vzorce minerálů: Si, Al, P, As, Cl, Cu, V, F, Fe, Ca, C, U, Mn, K, Na, anionty 7
1. MgCl(OH)
2. BiCl(O)
3. SOCl2
4. SO2Cl2
5. POCl3
4. Cu2Cl(OH)3
5. Ca5F(PO4)3
6. Ca5(PO4)3(OH)
7. Ca5(AsO4)3Cl
5. Pb5Cl(VO4)3
6. YF(CO3)
6. LaF(O)

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home