08.09.2001 21:13:01

Názvosloví sloučenin s podvojným aniontem

XI.b C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce   názvy metodika podrobné řešení anionty 1
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky anionty 9
vzorce minerálů: Si, Al, P, As, Cl, Cu, V, F, Fe, Ca, C, U, Mn, K, Na, anionty 7
  název kation anion přímo z názvu
používaný název
výpočet výsledný vzorec
1. monochlorid-
-monohydroxid

hořečnatý
Mg+2 Cl -1
OH -1
Mg?+IICl1 -I(OH)1 -I ?.2+1.(-1)+1.(-1) = 0 »»
»»
? = 1
MgCl(OH)
2. monochlorid-
-monooxid

bismutitý
Bi+3 Cl -1
O -2
Bi?+IIICl1 -I(O)1 -II ?.3+1.(-1)+1.(-2) = 0 »»
»»
? = 1
BiCl(O)
3. dichlorid-
-monooxid

siřičitý
S+4 Cl -1
O -2
S?+IVO1 -IICl2 -I
chlorid thionylu
?.4+1.(-2)+2.(-1) = 0 »»
»»
? = 1
SOCl2
4. dichlorid-
-dioxid

sírový
S+6 Cl -1
O -2
S?+VIO2 -IICl2 -I
chlorid sulfurylu
?.6+2.(-2)+2.(-1) = 0 »»
»»
? = 1
SO2Cl2
5. trichlorid-
-monooxid

fosforečný
P+5 Cl -1
O -2
P?+VO1 -IICl3 -I
chlorid fosforylu
?.5+1.(-2)+3.(-1) = 0 »»
»»
? = 1
POCl3
4. monochlorid-
-trihydroxid

měďnatý
Cu+2 Cl -1
OH -1
Cu?+IICl1 -I(OH)3 -I ?.2+1.(-1)+3.(-1) = 0 »»
»»
? = 2
Cu2Cl(OH)3
5. monofluorid-
-tris(tetraoxo
fosforečnan)

vápenatý
Ca+2 F -1
PO4-3
Ca?+IIF1 -I(PO4)3 -3 ?.2+1.(-1)+3.(-3) = 0 »»
»»
? = 5
Ca5F(PO4)3
6. tris(tetraoxo
fosforečnan)
-
-monohydroxid
vápenatý
Ca+2 (OH) -1
PO4-3
Ca?+II(PO4)3 -3(OH)1 -I ?.2+3.(-3)+1.(-1) = 0 »»
»»
? = 5
Ca5(PO4)3(OH)
7. tris(tetraoxo
arseničnan)
-
-monochlorid
vápenatý
Ca+2 Cl -1
AsO4-3
Ca?+II(AsO4)3 -3Cl1 -I ?.2+3.(-3)+1.(-1) = 0 »»
»»
? = 5
Ca5(AsO4)3Cl
5. monochlorid-
-tris(tetraoxo
vanadičnan)

olovnatý
Pb+2 Cl -1
VO4-3
Pb?+IICl1 -I(VO4)3 -3 ?.2+1.(-1)+3.(-3) = 0 »»
»»
? = 5
Pb5Cl(VO4)3
6. monofluorid-
monouhličitan
yttritý
Y+3 F -1
CO3-2
Y?+IIIF1 -I(CO3)1 -2 ?.3+1.(-1)+1.(-2) = 0 »»
»»
? = 1
YF(CO3)
6. monofluorid-
-monooxid

lanthanitý
La+3 F -1
O -2
La?+IIIF1 -IO1 -II ?.3+1.(-1)+1.(-1) = 0 »»
»»
? = 1
LaF(O)

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home