16.05.2000 23:35:47

Názvosloví sloučenin s podvojným aniontem

XI.b A

Určete vzorce:
vzorce   názvy metodika podrobné řešení anionty 1
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky anionty 9
vzorce minerálů: Si, Al, P, As, Cl, Cu, V, F, Fe, Ca, C, U, Mn, K, Na, anionty 7
1. monochlorid-monohydroxid hořečnatý
2. monochlorid-monooxid bismutitý
3. dichlorid-monooxid siřičitý používá se však chlorid thionylu
4. dichlorid-dioxid sírový používá se však chlorid sulfurylu
5. trichlorid-monooxid fosforečný používá se však chlorid fosforylu
4. monochlorid-trihydroxid měďnatý
5. monofluorid-tris(tetraoxofosforečnan) vápenatý
6. tris(tetraoxofosforečnan)-monohydroxid vápenatý
7. tris(tetraoxoarseničnan)-monochlorid vápenatý
5. monochlorid-tris(tetraoxovanadičnan) olovnatý
6. monofluorid-monouhličitan yttritý
6. monofluorid-monooxid lanthanitý

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home