16.05.2000 23:35:26

Metodika názvosloví sloučenin s podvojným aniontem

XI.b D

Metodika

vzorce   názvy metodika podrobné řešení anionty 1
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky anionty 9
vzorce minerálů: Si, Al, P, As, Cl, Cu, V, F, Fe, Ca, C, U, Mn, K, Na, anionty 7
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i soli jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1.

Řazení aniontů

Anionty se uvádí v abecedním pořadí značek prvků.Anionty se mohou oddělovat pomlčkou. V některých případech je však pořadí vyplývající z triviálních názvů viz.odkaz

 
2. Obecně první anion označíme M s oxidačním číslem -x a jejich počet p, druhý pak označíme L s oxidačním číslem -j a jejich počet k, kationt L s oxidačním číslem +y. Počet kationtů je zatím neznámý ? L?+yMp-xLk-j
3. Doplní se počet kationtů ? dle vzorce ?.y + p.(-x) + k.(-j) = 0, to znamená ? = (p.x + k.j)/ y Lznámý?+yMp-xLk-j

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home