08.05.2000 15:33:56

Názvosloví solí

(s jedním centrálním atomem bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu)

III.A

Určete vzorce
kdy psát arabské a kdy římské číslice kationty 1 kationty 2
vzorce názvy podrobně metodika anionty 3
1. dusitan kobaltnatý
2. dusitan barnatý
3. dusitan amonný
4. dusičnan kobaltnatý
5. dusičnan barnatý
6. dusičnan amonný
7. dusičnan skanditý
8. dusičnan titaničitý
9. chlornan vápenatý
10. chloritan vápenatý
11. chlorečnan vápenatý
12. chloristan vápenatý
13. arseničnam lithný (meta)
14. fosforečnan cesný (meta)
15. siřičitan hlinitý
16. siřičitan vápenatý
17. síran hlinitý
18. síran vápenatý
19. síran draselný
20. wolframan draselný
21. křemičitan sodný
22. uhličitan hlinitý
23. manganistan draselný
24. molybdenan amonný
25. železan amonný

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home