12.11.2001 09:24:55
Názvosloví solí
(s jedním centrálním atomem bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v aniontu)
III.B

Určete názvy:
kdy psát arabské a kdy římské číslice kationty 1 kationty 2
vzorce názvy podrobně metodika anionty 3
1. Co(NO2)2
2. Ba(NO2)2
3. NH4NO2
4. Co(NO3)2
5. Ba(NO3)2
6. NH4NO3
7. Sc(NO3)3
8. Ti(NO3)4
9. Ca(ClO)2
10. Ca(ClO2)2
11. Ca(ClO3)2
12. Ca(ClO4)2
13. LiAsO3
14. CsPO3
15. Al2(SO3)3
16. CaSO3
17. Al2(SO4)3
18. CaSO4
19. K2SO4
20. K2WO4
21. Na2SiO3
22. Al2(CO3)3
23. KMnO4
24. (NH4)2MoO4
25. (NH4)2FeO4

[nahoru][slouceniny-názvosloví][ názvosloví][anorganická chemie][go home]