31.10.2007 23:01:42
Názvosloví
Neutrálníkomplexy
XIV.C

Názvy a vzorce neutrálních komplexů

přehled ligandů
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy názvy&vzorce metodika
1. pentakarbonyl železa [Fe0(CO)50]0 ...[Fe(CO)5]
2. oktakarbonyl niklu [Ni0(CO)80]0...[Ni(CO)8]
3. tetraaqua-dichloro-dioxoosmiový komplex [Os+VI(H2O)40Cl2-IO2-II]0...[Os(H2O)4Cl2O2]
4. trinitritokobaltitý komplex [Co+III(NO2)3-I]0...[Co(NO2)3]
5. dichloro-dioxorutheniový komplex [Ru+VICl2-IO2-II]0...[RuCl2O2]
6. tetraammin-bis(hydrogensulfito)ruthenatý komplex[Ru+II(NH3)4-0(HSO3)2-II]0...[Ru(NH3)4(HSO3)2]
7. triammin-trinitritokobaltitý komplex [Co+II(NH3)30(NO2)3-II]0...[Co(NH3)3(NO2)3]
8. oktakarbonyl dikobaltu [Co20(CO)80]0...[Co2(CO)8]
9. nonakarbonyl diželeza [Fe20(CO)90]0...[Fe2(CO)9]
10. dodekakarbonyl triželeza [Fe30(CO)120]0...[Fe3(CO)12]
11. dimer pentakarbonylu rhenia [Re0(CO)50]20 ...[Re(CO)5]2
12. jodo-pentakarbonyl rhenný komplex [ReII(CO)50]0 ...[ReI(CO)5]
13. dihydroxo-dioxoosmiový komplex [Os+VI(OH)2-IO2-II]0...[Os(OH)2O2]

[nahoru][ligandy][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]