31.10.2007 23:10:39
Názvosloví
Neutrální komplexy
XIV.A

Určete vzorce neutrálních komplexů:

přehled ligandů
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy názvy&vzorce metodika
1. pentakarbonyl železa
2. oktakarbonyl niklu
3. tetraaqua-dichloro-dioxoosmiový komplex
4. trinitritokobaltitý komplex
5. dichloro-dioxorutheniový komplex
6. tetraammin-bis(hydrogensulfito)ruthenatý komplex
7. triammin-trinitritokobaltitý komplex
8. oktakarbonyl dikobaltu
9. nonakarbonyl diželeza
10. dodekakarbonyl triželeza
11. dimer pentakarbonylu rhenia
12. jodo-pentakarbonyl rhenný komplex
13. dihydroxo-dioxoosmiový komplex

[nahoru][ligandy][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]