31.10.2007 22:54:24
Metodika názvosloví neutrálních komplexů
XIV.D

Metodika

přehled ligandů
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy názvy&vzorce metodika
1. Druhé slovo v názvu je slovo komplex, to znamená, že je celkový náboj roven 0 to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit do hranaté závorky [.......]0
2. Podstatné jméno tvoří název centrálního atomu (obecně značíme M, počet obecně x) a ligandu či ligandů (obecně značíme L, případně L' či L'', jejich počet obecně y, p, w), umístíme je do závorky. [MxLyL'pL''w]0
 

Řazení ve vzorci

1. Centrální atom

2. Ligandy, řazené dle abecedy dle názvu (to platí pro řazení nejen v názvu, ale i ve vzorci - při řazení se neuvažují počty atomů)

V názvu se jednotlivé ligandy oddělují pomlčkou.

 
3. Centrálnímu atomu a ligandům zapíšeme oxidační čísla (obecně z,u,v,h) [Mx+zLyuL'pvL''wh]0
5. Vzorec je hotov, pouze pro kontrolu si lze ověřit, že dle vzorce náboj = +x.z + y.u + p.v + w.h = 0  
  Existují i neutrální komplexy obsahující karbonyl (oxidační stav 0), kde se u centrálního atomu se nepoužívají koncovky, takže se za nulové považuje i oxidační číslo u centrálního atomu [Mx+0Ly0L'p0L''w0]0
  Pozn.: Centrální atom je v drtivé většině jen jeden, nicméně existují i výjimky , kde jich je více

[nahoru][ligandy][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]