31.10.2007 23:12:43
Názvosloví
Neutrální komplexy
XIV.B

Určete názvy neutrálních komplexů

přehled ligandů
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy názvy&vzorce metodika
1. [Fe(CO)5]
2. [Ni(CO)8]
3. [Os(H2O)4Cl2O2]
4. [Co(NO2)3]
5. [RuCl2O2]
6. [Ru(NH3)4(HSO3)2]
7. [Co(NH3)3(NO2)3]
8. [Co2(CO)8]
9. [Fe2(CO)9]
10. [Fe3(CO)12]
11. [Re(CO)5]2
12. [ReI(CO)5]
13. [Os(OH)2O2]

[nahoru][ligandy][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]