06.05.2000 00:24:25

Názvosloví sloučenin

halogenidů, hydroxidů atd. s aniontem s koncovkou -id

II.A

Určete vzorce:
kdy psát arabské a kdy římské číslice kationty 1 kationty 2
vzorce názvy podrobně metodika anionty 1 anionty 2
1. hydroxid vápenatý
2. peroxid sodný
3. fluorid boritý
4. fluorid sírový
5. fluorid chloritý
6. fluorid jodičný
7. fluorid antimoničný
8. fluorid xeničitý
9. nitrid hlinitý
10. hyperoxid draselný
11. azid sodný
12. karbid hlinitý
13. nitrid vápenatý

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home