08.05.2000 12:43:19

Metodika názvosloví solí (anion s koncovkou -id)

II.D

Metodika

kdy psát arabské a kdy římské číslice kationty 1 kationty 2
vzorce názvy podrobně metodika anionty 1 anionty 2
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i soli jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných kationtů (viz. např.:kationty 1 a kationty 2) a aniontů (anionty 1 a anionty 2)  
2. Obecně kation označíme M s oxidačním číslem +x a anion L s oxidačním číslem -y M+xL-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo solí je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+x   -y
   
y   x
5. Pokud není uvedeno jinak, jsou vůči sobě prvky v nejmenších možných slučovacích poměrech. To znamená, že pokud se najde u koeficietů společný dělitel, krátí se jím koeficienty u prvků.  

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home