06.05.2000 00:20:13

Názvosloví sloučenin

halogenidů, hydroxidů atd. s aniontem s koncovkou -id

II.B

Určete názvy:
kdy psát arabské a kdy římské číslice kationty 1 kationty 2
vzorce názvy podrobně metodika anionty 1 anionty 2
1. Ca(OH)2
2. Na2O2
3. BF3
4. SF6
5. ClF3
6. IF5
7. SbF5
8. XeF4
9. AlN
10. KO2
11. NaN3
12. Al4C3
13. Ca3N2

nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home