03.08.2002 15:15:45
Metodika názvosloví hydrogenkyslíkatých aniontů

s více centrálními atomy s vyjádřením kyslíku v názvu

zde k jinému zadání - bez uvedení počtu kyslíků, ale s uvedením výsledného náboje
X.D

Metodika
návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
1. Podstatné jméno značí anion, který má záporný náboj - to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit (.......)-?
2. Součástí podstatného jména je hydro- nebo hydrogen- , to znamená vodík s oxidačním číslem plus jedna umístíme ho tolikrát, kolikrát říká předpona ( obecně y krát] (Hy+I ...)-?
3. Podstatné jméno tvoří dále název tzv. centrálního atomu (obecně značíme M), včetně jeho počtu p v molekule, ty umístíme do závorky (Hy+I Mp...)-?
  Podstatné jméno má koncovku, která značí kladné oxidační číslo:
  koncovka oxidační číslo
pozn. -nan + I
  -natan + II
  -itan + III
  -ičitan + IV
  -ičnan nebo -ečnan + V
pozn. -an + VI
  -istan + VII
  -ičelan + VIII
 
4. Dle koncovky přiřadíme centrálnímu atomu, kladné oxidační číslo (obecně x) (Hy+IMp+x ...)-?
5. V názvu je určen počet kyslíků z , které mají oxidační číslo -II ,ty umístíme do závorky (Hy+IMp+xOz-II)y.1+x+z(-2)
6. Vypočítáme náboj,dle vzorce náboj =y.1 +p.x+z.(-2) ,jelikož se jedná o anion, musí vyjít záporný (-n) (Hy+IMp+xOz-II)-n

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]

Metodika - k zadání bez uvedení počtu kyslíků, ale s uvedením náboje

návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
1. Podstatné jméno značí anion, který je číselně uveden -n to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit (.......)-n
2. Součástí podstatného jména je hydro- nebo hydrogen- , to znamená vodík s oxidačním číslem plus jedna umístíme ho tolikrát, kolikrát říká předpona ( obecně y krát] (Hy+I ...)-n
3. Podstatné jméno tvoří dále název tzv. centrálního atomu (obecně značíme M), včetně jeho počtu p v molekule, ty umístíme do závorky (Hy+I Mp...)-n
  Podstatné jméno má koncovku, která značí kladné oxidační číslo:
  koncovka oxidační číslo
pozn. -nan + I
  -natan + II
  -itan + III
  -ičitan + IV
  -ičnan nebo -ečnan + V
pozn. -an + VI
  -istan + VII
  -ičelan + VIII
 
4. Dle koncovky přiřadíme centrálnímu atomu, kladné oxidační číslo (obecně x) (Hy+IMp+x ...)-n
5. Doplníme počet kyslíků , které mají oxidační číslo -II , počet kyslíků z vypočítáme dle vzorce -n = y.1+p.x+z.(-2) , z toho plyne +z ={- n -[+p.x]-y.1}/(-2) (Hy+IMp+xOz-II)-n

Pozor na koncovky!!!
Velmi často se pletou koncovky - an a -nan

-nan, oxidační číslo. +I -an, oxidační číslo + VI
chlornan síran
jodnan manganan
bromnan selenan

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku