24.02.2006 22:14:55
Metodika názvosloví jednoatomových aniontů
s koncovkou -id

I.D

Metodika pozn.

zde navíc máte k dispozici:

návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
metodiku názvy vzorce podrobné řešení
1. Podstatné jméno značí anion, který má záporný náboj - to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit .......-?
2. Podstatné jméno tvoří latinský název prvku (obecně značíme M) s koncovkou - id

(výjimka u antimonu, používá se antimonid ne stibid)

M -?
  Podstatné jméno má koncovku - id, která značí záporné oxidační číslo  
3. Dle umístění v tabulce přiřadíme prvku záporné číslo a to dle počtu sloupců od posledního sloupce vzácných plynů (který má zaplněnou slupku) viz. tabulka, obecně značíme -x
VII.A -1
VI.A -2
V.A pozn. -3
IV.A pozn. -4
III.A pozn. -5
M-x

Poznámka

pozor !!!

Zdaleka ne všechny prvky v tabulce tvoří tyto anionty, víceméně tyto anionty tvoří pouze prvky skupin VII.A až III.A a vodík , ale ani zde to neplatí pro všechny ( u skupiny IV.A platí pro první dva, u skupiny III.A pro první!!!)

Pozor na arsenidy, antimonidy, bismutidy, karbidy, silicidy a boridy!!!

Existují i typy arsenidů, antimonidů, bisnutidů, karbidů, silicidů a boridů (aniontů od uhlíku, křemíku a bóru), kde výše uvedené neplatí


[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Go home