03.08.2002 15:31:34
Názvosloví

Hydrogenkyslíkaté anionty s více centrálními atomy - další způsob pojmenování

X.C - pojmenování bez uvedení počtu kyslíků, ale s uvedením celkého náboje

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
  název základ vzorce sestavený přímo z názvu doplnění takového počtu kyslíků , aby vznikl aniont předepsaného náboje výsledný vzorec
1. dihydrogentrifosforečnan(-3) (H2+IP3+V ...)-3 (H2+IP3+VO10-II)-3
2.1+3.5+10.(-2) = -3
H2P3O10-3
2. hydrogenhexaniobičnan(-7) (H+INb6+V ...)-7 (H+INb6+VO19-II)-7
1.1+6.5+19.(-2) = -7
HNb6O19-7
3. tetrahydrogentetrakřemičitan(-4) (H4+ISi4+IV ...)-4 (H4+ISi4+IVO12-II)-4
4.1+4.4+12.(-2) = -4
H4Si4O12-4
4. trihydrogenhexatriakonta-
molybdenan (-5)
(H3+IMo36+VI ...)-5 H3+IMo36+VIO112-II)-5
3.1+36.6+112.(-2) = -5
H3Mo36O112-5
5. dihydrogenheptamolybdenan(-4) (H2+IMo7+VI...)-4 (H2+IMo7+VIO24-II)-4
2.1+7.6+24.(-2) = -4
H2Mo7O24-4

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku