31.10.2010 19:19:02
Názvosloví hydrogensolí
(s více centrálními atomy bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu)

VI.B

Určete názvy:
kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika kationty 1 kationty 2 hydrogenanionty 6
1. (NH4)2H2P2O7
2. NH4H3P2O7
3. (NH4)2(H2V2O7)
4. CaH2B6O11
5. Ca(H3V2O7)2
6. Ca(H3Mo2O8)2
7. (NH4)2H4Mo7O24
8. NaHB4O7

[nahoru][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]