31.10.2010 19:29:32
Názvosloví hydrogensolí
(s více centrálními atomy bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu)
VI.A

Určete vzorce
kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika kationty 1 kationty 2 hydrogennionty 6
1. dihydrogendifosforečnan amonný
2. trihydrogendifosforečnan amonný
3. dihydrogendivanadičnan amonný
4. dihydrogenhexaboritan vápenatý
5. trihydrogendivanadičnan vápenatý
6. trihydrogendimolybdenan vápenatý
7. tetrahydrogenheptamolybdenan amonný
8. hydrogentetraboritan sodný

[nahoru][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]