31.10.2010 19:24:34
Názvosloví hydrogensolí
(s více centrálními atomy bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu)
VI.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
  název kation hydrogen
anion
křížové pravidlo
pokud lze,krátí se
vzorec výsledný vzorec
1. dihydrogen
difosforečnan
amonný
NH4+1 H2P2O7-2
+I   -II
   
2   1
(NH4)2+I(H2P2O7)-II (NH4)2H2P2O7
2. trihydrogen
difosforečnan
amonný
NH4+1 H3P2O7-1
+I   -I
   
1   1
(NH4)+I(H3P2O7)-I NH4H3P2O7
3. dihydrogen
divanadičnan
amonný
NH4+1 H2V2O7-2
+I   -II
   
2   1
(NH4)2+I(H2V2O7)-II (NH4)2(H2V2O7)
4. dihydrogen
hexaboritan
vápenatý
Ca+2 H2B6O11-2
+II   -II
   
1   1
Ca+II(H2B6O11)-II CaH2B6O11
5. trihydrogen
divanadičnan
vápenatý
Ca+2 H3V2O7-1
+II   -I
   
1   2
Ca+II(H3V2O7)2-I Ca(H3V2O7)2
6. trihydrogen
dimolybdenan
vápenatý
Ca+2 H3Mo2O8-1
+II   -I
   
1   2
Ca+II(H3Mo2O8)2-I Ca(H3Mo2O8)2
7. tetrahydrogen
heptamolybdenan
amonný
NH4+1 H4Mo7O24-2
+I   -2
   
2   1
(NH4)2+I(H4Mo7O24)-II (NH4)2H4Mo7O24
8. hydrogen
tetraboritan
sodný
Na+1 HB4O7-1
+I   -I
   
1   1
Na+I(HB4O7)-I NaHB4O7

[nahoru][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]