08.09.2001 20:35:40

Názvosloví

Hydrogenkyslíkaté anionty s více centrálními atomy bez vyjádření kyslíku v názvu

VI.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů

návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
metodika názvy vzorce podrobné řešení
  název základ vzorce sestavený přímo z názvu doplnění nejmenšího možného počtu kyslíků tak, aby mohl vzniknout aniont výsledný vzorec
1. hydrogentrivanadičnan (H+IV3+V ...)-? (H+IV3+VO9-II)-2
1+3.5+9.(-2) = -2
HV3O9-2
2. dihydrogendifosforečnan (H2+IP2+V ...)-? (H2+IP2+VO7-II)-2
2.1+2.5+7.(-2) = -2
H2P2O7-2
3. tetrahydrogenheptamolydenan (H4+IMo7+VI ...)-? (H4+IMo7+VIO24-II)-2
4.1+7.6+24.(-2) = -2
H4Mo7O24-2
4. trihydrogendivanadičnan (H3+IV2+V ...)-? (H3+IV2+VO7-II)-1
3.1+2.5+7.(-2) = -1
H3V2O7-1
5. dihydrogenhexaboritan (H2+IB6+III ...)-? (H2+IB6+IIIO11II)-2
2.1+6.3+11.(-2) = -2
H2B6O11-2
6. trihydrogendimolybdenan (H3+IMo2+VI ...)-? (H3+IMo2+VIO8-II)-1
3.1+2.6+8.(-2) = -1
H3Mo2O8-1

 

nahoru , anionty-názvosloví , názvosloví ,anorganická chemie, strukturní vzorce , go home