20.05.2000 22:30:58

Metodika názvosloví solí s podvojným kationtem

XI.g D var.B

Metodika

vzorce s počtem atomů kationtů názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
vzorce minerálů: Si, Al, P, As, Cl, Cu, V, F, Fe, Ca, C, U, Mn, K, Na,
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i soli jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1.

Řazení kationtů

S výjimkou vodíku se uvádějí v pořadí rostoucích oxidačních čísel kationtů, při stejném oxidačním čísle v abecedním pořadí značek prvků. Víceatomové kationty (např. amonný) se uvádějí jako poslední v té které skupině kationtů stejného mocenství. V názvech se kationty oddělují pomlčkou. Pořadí kationtů v názvech je stejné jako ve vzorcích.

 
2. Obecně první kation označíme M s oxidačním číslem +x a jejich počet p, druhý pak označíme L s oxidačním číslem +j a jejich zatím neznámý počet ?, centrální atom označíme Z s oxidačním číslem +y a jejich počet u. Počet kyslíků označíme z (s oxidačním číslem -2). Mp+xL?+jZu+yOz-II
3. Doplní se počet kationtů ?,dle vzorce p.x + ?.j+ u.y + z.(-2) = 0, to znamená ? = (z.2-p.x - u. y)/j Mp+xL?+jZu+yOz-II
 

Speciální případ

 
1. V případě, že je anion zadán vícekrát (obecně r-krát), musí být výsledný vzorce tvaru: Mp+xL?+j(Zu+yOz-II)r-&
2. V tomto případě, se nejdříve vypočítá náboj anionu dle vzorce:u.y + z.(-2) = -& Mp+xL?+j(Zu+yOz-II)r-&
3. Doplní se počet kationtů ?,dle vzorce p.x + ?.j+ r.(-&) = 0, to znamená ? = (r.& - p.x)/j Mp+xL?+j(Zu+yOz-II)r-&

nahoru , varianta A, varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home