20.05.2000 22:43:28

Názvosloví solí s podvojným kationtem

XI.g C var.B

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů kationtů názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
vzorce minerálů: Si, Al, P, As, Cl, Cu, V, F, Fe, Ca, C, U, Mn, K, Na,
  název základ vzorce
z názvu
dopočítání počtu
neurčeného kationtu
vzorec
1. trioxo
uhličitan
monodraselno-
-sodný
K1+INa?+IC1+IVO3-II 1.1+?.1+1.4+3.(-2) = 0 »»
»»»?=1
K1+INa1+IC1+IVO3-II
KNaCO3
2. tetraoxo
fosforečnan
monoamonno-
-hořečnatý
(NH4)1+IMg?+IIP1+VO4-II 1.1+?.2+1.5+4.(-2) = 0 »»
»»»?=1
(NH4)1+IMg1+IIP1+VO4-II
NH4MgPO4
3. oktaoxo
trikřemičitan
monodraselno-
-hlinitý
K1+IAl?+IIISi3+IVO8-II 1.1+?.3+3.4+8.(-2) = 0 »»
»»»?=1
K1+IAl1+IIISi3+IVO8-II
KAlSi3O8
4. nonaoxo
trikřemičitan
monobarnato-
-titaničitý
Ba1+IITi?+IVSi3+IVO9-II 1.2+?.4+3.4+9.(-2) = 0 »»
»»»?=1
Ba1+IITi1+IVSi3+IVO9-II
BaTiSi3O9
5. hexaoxo
dikřemičitan
monovápenato-
-hořečnatý
Ca1+IIMg?+IISi2+IVO6-II 1.2+?.2+2.4+6.(-2) = 0 »»
»»»?=1
Ca1+IIMg1+IISi2+IVO6-II
CaMgSi2O6
6. pentadekaoxo
pentakřemičitan
monohořečnato-
-manganatý
Mg1+IIMn?+IISi5+IVO15-II 1.2+?.1+5.4+15.(-2) = 0 »»
»»»?=4
Mg1+IIMn4+IISi5+IVO15-II
MgMn4Si5O15
nahoru , varianta A, varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home
7. bis
(trioxouhličitan)
monovápenato-
-hořečnatý
Ca1+IIMg?+II(C1+IVO3-II)2-Y Jelikož je anion více než
jednou, vypočítá se
nejdříve jeho náboj

1.4+3.(-2)= -Y »»»»Y=2
Ca1+IIMg?+II(C1+IVO3-II)2-2
dopočet kationtu
1.2+?.2+2.(-2) = 0 »»
»»»?=1
Ca1+IIMg1+II(C1+IVO3-II)2-Y
CaMg(CO3)2
8. bis
(tetraoxosíran)
monodraselno-
-hlinitý
K1+IAl?+III(S1+VIO4-II)2-Y Jelikož je anion více než
jednou, vypočítá se
nejdříve jeho náboj

1.6+4.(-2)= -Y »»»»Y=2
K1+IAl?+III(S1+VIO4-II)2-2
dopočet kationtu
1.1+?.3+2.(-2) = 0 »»
»»»?=1
K1+IAl1+III(S1+VIO4-II)2-2
KAl(SO4)2
9. tris
(tetraoxo
křemičitan)
triželeznato-
-hlinitý
Fe3+IIAl?+III(Si1+IVO4-II)3-Y Jelikož je anion více než
jednou, vypočítá se
nejdříve jeho náboj

1.4+4.(-2)= -Y »»»»Y=4
Fe3+IIAl?+III(Si1+IVO4-II)3-4
dopočet kationtu
3.2+?.3+3.(-4) = 0 »»
»»»?=2
Fe3+IIAl2+III(Si1+IVO4-II)3-4
Fe3Al2(SiO4)3
10. bis
(trioxodusičnan
monodraselno-
-thallný
K1+ITl?+I(N1+VO3-II)2-Y Jelikož je anion více než
jednou, vypočítá se
nejdříve jeho náboj

1.5+3.(-2)= -Y »»»»Y=1
K1+ITl?+I(N1+VO3-II)2-1
dopočet kationtu
1.1+?.1+2.(-1) = 0 »»
»»»?=1
K1+ITl1+I(N1+VO3-II)2-1
KTl(NO3)2

nahoru , varianta A, varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home