20.05.2000 21:08:26

Názvosloví solí s podvojným kationtem

XI.g B

Určete názvy:
vzorce s počtem atomů kationtů názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
vzorce minerálů: Si, Al, P, As, Cl, Cu, V, F, Fe, Ca, C, U, Mn, K, Na,
1. KNaCO3
2. NH4MgPO4
3. KAlSi3O8
4. BaTiSi3O9
5. CaMgSi2O6
6. MgMn4Si5O15
7. CaMg(CO3)2
8. KAl(SO4)2
9. Fe3Al2(SiO4)3
10. KTl(NO3)2

nahoru , varianta A, varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home