08.09.2001 21:14:32

Názvosloví solí s podvojným kationtem

XI.g C var.A

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů kationtů názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
vzorce minerálů: Si, Al, P, As, Cl, Cu, V, F, Fe, Ca, C, U, Mn, K, Na,
  název základ vzorce
z názvu
dopočítání počtu
kyslíků
vzorec
1. uhličitan
monodraselno-
-monosodný
K1+INa1+IC1+IVO$-II 1.1+1.1+1.4+$.(-2) = 0 »»
»»»$=3
K1+INa1+IC1+IVO3-II
KNaCO3
2. fosforečnan
monoamonno-
-monohořečnatý
(NH4)1+IMg1+IIP1+VO$-II 1.1+1.2+1.5+$.(-2) = 0 »»
»»»$=4
(NH4)1+IMg1+IIP1+VO4-II
NH4MgPO4
3. trikřemičitan
monodraselno-
-monohlinitý
K1+IAl1+IIISi3+IVO$-II 1.1+1.3+3.4+$.(-2) = 0 »»
»»»$=8
K1+IAl1+IIISi3+IVO8-II
KAlSi3O8
4. trikřemičitan
monobarnato-
-monotitaničitý
Ba1+IITi1+IVSi3+IVO$-II 1.2+1.4+3.4+$.(-2) = 0 »»
»»»$=9
Ba1+IITi1+IVSi3+IVO9-II
BaTiSi3O9
5. dikřemičitan
monovápenato-
-monohořečnatý
Ca1+IIMg1+IISi2+IVO$-II 1.2+1.2+2.4+$.(-2) = 0 »»
»»»$=6
Ca1+IIMg1+IISi2+IVO6-II
CaMgSi2O6
6. pentakřemičitan
monohořečnato-
-tetramanganatý
Mg1+IIMn4+IISi5+IVO$-II 1.2+4.2+5.4+$.(-2) = 0 »»
»»»$=15
Mg1+IIMn4+IISi5+IVO15-II
MgMn4Si5O15
nahoru , varianta A, varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home
7. bis(uhličitan)
monovápenato-
-monohořečnatý
Ca1+IIMg1+II(C1+IVO$-II)2-Y Jelikož je anion více než
jednou, vypočítá se
nejdříve jeho náboj

1.2+1.2+2.(-Y) = 0 »»
»»»Y=2
Ca1+IIMg1+II(C1+IVO$-II)2-2
vypočítá se počet kyslíků
1.4+$.(-2)= -2 »»»»$=3
Ca1+IIMg1+II(C1+IVO3-II)2-2
CaMg(CO3)2
8. bis(síran)
monodraselno-
-monohlinitý
K1+IAl1+III(S1+VIO$-II)2-Y Jelikož je anion více než
jednou, vypočítá se
nejdříve jeho náboj

1.1+1.3+2.(-Y) = 0 »»
»»»Y=2
K1+IAl1+III(S1+VIO$-II)2-2
vypočítá se počet kyslíků
1.6+$.(-2)= -2 »»»»$=4
K1+IAl1+III(S1+VIO4-II)2-2
KAl(SO4)2
9. tris(křemičitan)
triželeznato-
-dihlinitý
Fe3+IIAl2+III(Si1+IVO$-II)3-Y Jelikož je anion více než
jednou, vypočítá se
nejdříve jeho náboj

3.2+2.3+3.(-Y) = 0 »»
»»»Y=4
Fe3+IIAl2+III(Si1+IVO$-II)3-4
vypočítá se počet kyslíků
1.4+$.(-2)= -4 »»»»$=4
Fe3+IIAl2+III(Si1+IVO4-II)3-4
Fe3Al2(SiO4)3
10. dusičnan
monodraselno-
-monothallný
K1+ITl1+IN1+VO$-II 1.1+1.1+1.5+$.(-2) # 0
Neexistuje celý počet kyslíků!!!
Z toho důvodu se použije
křížové pravidlo pro vzorec
K1+ITl1+I(N1+VO$-II)?-Y
+I+I   -Y
   
1   ?
+II   -1
   
1   2

K1+ITl1+I(N1+VO$-II)2-1
vypočítá se počet kyslíků
1.5+$.(-2)= -1 »»»»$=3
K1+ITl1+I(N1+VO3-II)2-1

KTl(NO3)2

nahoru , varianta A, varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home