20.05.2000 22:10:19

Názvosloví solí s podvojným kationtem

XI.g A var.B

Určete vzorce:
vzorce s počtem atomů kationtů názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
vzorce minerálů: Si, Al, P, As, Cl, Cu, V, F, Fe, Ca, C, U, Mn, K, Na,
1. trioxouhličitan monodraselno-sodný
2. tetraoxofosforečnan monoamonno-hořečnatý
3. oktaoxotrikřemičitan monodraselno-hlinitý
4. nonaoxotrikřemičitan monobarnato-titaničitý
5. hexaoxodikřemičitan monovápenato-hořečnatý
6. pentadekaoxopentakřemičitan monohořečnato-manganatý
7. bis(uhličitan) monovápenato-hořečnatý
8. bis(síran) monodraselno-hlinitý
9. tris(tetraoxokřemičitan) triželeznato-hlinitý
10. bis(trioxodusičnan) monodraselno-thallný

nahoru , varianta A, varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home