20.05.2000 21:04:17

Názvosloví solí s podvojným kationtem

XI.g A var.A

Určete vzorce:
vzorce s počtem atomů kationtů názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
vzorce minerálů: Si, Al, P, As, Cl, Cu, V, F, Fe, Ca, C, U, Mn, K, Na,
1. uhličitan monodraselno-monosodný
2. fosforečnan monoamonno-monohořečnatý
3. trikřemičitan monodraselno-monohlinitý
4. trikřemičitan monobarnato-monotitaničitý
5. dikřemičitan monovápenato-monohořečnatý
6. pentakřemičitan monohořečnato-tetramanganatý
7. bis(uhličitan) monovápenato-monohořečnatý
8. bis(síran) monodraselno-monohlinitý
9. tris(křemičitan) triželeznato-dihlinitý
10. dusičnan monodraselno-monothallný

nahoru , varianta A, varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home