13.05.2000 22:31:05

Metodika názvosloví solí

(s více centrálními atomy s uvedením počtu atomů kationtu)

IX.D var.A

Metodika

vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i soli jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Obecně kation označíme M s oxidačním číslem +x a jejich počet p, centrální atomy označíme L s oxidačním číslem +ya jejich počet j. Aby vyšlo celkové číslo nulové, musí být sloučenina obsahovat i zatím neznámý počet kyslíků $ (s oxidačním číslem -2). Mp+xLj+yO$-II
2. V případě,že číslo p.x + j.y je sudé, doplní se počet kyslíků ( s oxidačním číslem -2) z dle vzorce p.x + j.y + z.(-2) = 0, to znamená z = (p.x + y)/2 Mp+xLj+yOz-II
3. V případě, že číslo p.x + j.y je liché, nelze výše uvedené provést, neboť počet kyslíků by nevyšel počet kyslíků jako číslo celé.  
4. V případě, že číslo p.x + j.y je liché, musí být výsledný vzorce tvaru: Mp+x(Lj+yO$-II)?-&
5. Pro doplnění neznámých se použije křížové pravidlo
+x   -&
   
p   ?
6. V křížovém pravidlu se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+x   -p
   
p   x
7. Ve vzorci zůstává neznámý pouze počet kyslíků $ Mp+x(Lj+yO$-II)x-p
8. Počet kyslíků se vypočítá dle vzorce j.y + z.(-2) = -p to znamená, že jejich počet z = ( j.y + p)/2 (Lj+yOz-II)-p

nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home