25.03.2005 23:00:50
Názvosloví
Soli s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů kationtu v názvu
IX.C var. A

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
  název základ vzorce
z názvu
dopočítání počtu
kyslíků
výsledný vzorec
1. hexa
boritan
di
vápenatý
Ca2+IIB6+IIIO$-II 2.2+6.3+$.(-2) = 0 »»
»»»$=11
Ca2+IIB6+IIIO11-II
Ca2B6O11
2. di
fosforečnan
tetra
amonný
(NH4)4+IP2+VO$-II 4.1+2.5+$.(-2) = 0 »»
»»»$=7
(NH4)4+IP2+VO7-II
(NH4)4P2O7
3. di
fosforečnan
di
strontnatý
Sr2+IIP2+VO$-II 2.2+2.5+$.(-2) = 0 »»
»»»$=7
Sr2+IIP2+VO7-II
Sr2P2O7
4. di
fosforečnan
mono
zirkoničitý
Zr1+IVP2+VO$-II 4.1+2.5+$.(-2) = 0 »»
»»»$=7
Zr1+IVP2+VO7-II
ZrP2O7
5. di
vanadičnan
mono
zirkoničitý
Zr1+IVV2+VO$-II 4.1+2.5+$.(-2) = 0 »»
»»»$=7
Zr1+IVV2+VO7-II
ZrV2O7
6. di
vanadičnan
tetra
amonný
(NH4)4+IV2+VO$-II 4.1+2.5+$.(-2) = 0 »»
»»»$=7
(NH4)4+IV2+VO7-II
(NH4)4V2O7
7. hepta
molybdenan
hexa
amonný
(NH4)6+IMo7+VIO$-II 6.1+7.6+$.(-2) = 0 »»
»»»$=24
(NH4)6+IMo7+VIO24-II
(NH4)6Mo7O24
nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home
8. hexatriakonta
molybdenan
okta
amonný
(NH4)8+IMo36+VIO$-II 8.1+36.6+$.(-2) = 0 »»
»»»$=112
(NH4)8+IMo36+VIO112-II
(NH4)8Mo36O112
9. di
křemičitan
di
železnatý
Fe2+IISi2+IVO$-II 2.2+2.4+$.(-2) = 0 »»
»»»$=6
Fe2+IISi2+IVO6-II
Fe2Si2O6
10. tri
křemičitan
tri
vápenatý
Ca3+IISi3+IVO$-II 3.2+3.4+$.(-2) = 0 »»
»»»$=9
Ca3+IISi3+IVO9-II
Ca3Si3O9
11. tri
vanadičnan
tri
vápenatý
Ca3+IIV3+VO$-II 3.2+3.5+$.(-2) # 0
Neexistuje celý počet kyslíků!!!
Z toho důvodu se použije
křížové pravidlo pro vzorec
Ca3+II(V3+VO$-II)?-Y
+II   -Y
   
3   ?
+II   -3
   
3   2

Ca3+II(V3+VO$-II)2-III
vypočítá se počet kyslíků
3.5+$.(-2)= -3 »»»»$=9
Ca3+II(V3+VO9-II)2-III

Ca3(V3O9)2

nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home