20.05.2000 21:39:02

Názvosloví

solí s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu

IX.C var. B

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení kationty 1
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení kationty 2
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic anionty 9
  název kation anion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec výsledný vzorec
1. undekaoxo
hexaboritan
vápenatý
Ca+2 B6O11-4
+II   -IV
   
2   1
Ca2+II(B6O11)-IV Ca2B6O11
2. heptaoxo
difosforečnan
amonný
NH4+1 P2O7-4
+I   -IV
   
4   1
(NH4)4+I(P2O7)-IV (NH4)4P2O7
3. heptaoxo
difosforečnan
strontnatý
Sr+2 P2O7-4
+II   -IV
   
2   1
Sr2+II(P2O7)-IV Sr2P2O7
4. heptaoxo
difosforečnan
zirkoničitý
Zr+4 P2O7-4
+IV   -IV
   
1   1
Zr+IV(P2O7)-IV ZrP2O7
5. heptaoxo
divanadičnan
zirkoničitý
Zr+4 V2O7-4
+IV   -IV
   
1   1
Zr+IV(V2O7)-IV ZrV2O7
6. heptaoxo
divanadičnan
amonný
NH4+1 V2O7-4
+I   -IV
   
4   1
(NH4)4+I(V2O7)-IV (NH4)4V2O7
7. tetrakosaoxo
hepta
molybdenan
amonný
NH4+1 Mo7O24-6
+I   -VI
   
6   1
(NH4)6+I(Mo7O24)-VI (NH4)6Mo7O24
8. dodekahektaoxo
hexatriakonta
molybdenan
amonný
NH4+1 Mo36O112-8
+I   -VIII
   
8   1
(NH4)8+I(Mo36O112)-VIII (NH4)8Mo36O112
9. hexaoxo
dikřemičitan
železnatý
Fe+2 Si2O6-4
+II   -IV
   
2   1
Fe2+II(Si2O6)-IV Fe2Si2O6
10. nonaoxo
trikřemičitan
vápenatý
Ca+2 Si3O9-6
+II   -VI
   
3   1
Ca3+II(Si3O9)-VI Ca3Si3O9
11. nonaoxo
trivanadičnan
vápenatý
Ca+2 V3O9-3
+II   -III
   
3   2
Ca3+II(V3O9)2-III Ca3(V3O9)2

nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home