13.05.2000 22:48:54

Názvosloví

solí s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů kationtu v názvu

IX.A var. A

Určete vzorce:
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. hexaboritan divápenatý
2. difosforečnan tetraamonný
3. difosforečnan distrontnatý
4. difosforečnan monozirkoničitý
5. divanadičnan monozirkoničitý
6. divanadičnan tetraamonný
7. heptamolybdenan hexaamonný
8. hexatriakontamolybdenan oktaamonný
9. dikřemičitan diželeznatý
10. trikřemičitan trivápenatý
11. trivanadičnan trivápenatý

nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home