13.05.2000 22:56:59

Názvosloví

solí s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu

IX.A var. B

Určete vzorce:
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení kationty 1
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení kationty 2
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic anionty 9
1. undekaoxohexaboritan vápenatý
2. heptaoxodifosforečnan amonný
3. heptaoxodifosforečnan strontnatý
4. heptaoxodifosforečnan zirkoničitý
5. heptaoxodivanadičnan zirkoničitý
6. heptaoxodivanadičnan amonný
7. tetrakosaoxoheptamolybdenan amonný
8. dodekahektaoxohexatriakontamolybdenan amonný
9. hexaoxodikřemičitan železnatý
10. nonaoxotrikřemičitan vápenatý
11. nonaoxotrivanadičnan vápenatý

nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home