24.02.2006 21:54:19
Metodika názvosloví kyslíkatých aniontů
s jedním centrálním atomem s vyjádřením kyslíku v názvu

zde k jinému zadání - bez uvedení počtu kyslíků, ale s uvedením náboje
VII.D

Metodika
návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
1. Podstatné jméno značí anion, který má záporný náboj - to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit (.......)-?
2. Podstatné jméno tvoří název tzv. centrálního atomu, ten umístíme do závorky (obecně značíme M) (M ...)-?
  Podstatné jméno má koncovku, která značí kladné oxidační číslo:
  koncovka oxidační číslo
pozn. -nan + I
  -natan + II
  -itan + III
  -ičitan + IV
  -ičnan nebo -ečnan + V
pozn. -an + VI
  -istan + VII
  -ičelan + VIII
 
3. Dle koncovky přiřadíme centrálnímu atomu, kladné oxidační číslo (obecně x) (M+x ...)-?
4. V názvu je určen počet kyslíků z , které mají oxidační číslo -II ,ty umístíme do závorky (M+xOz-II)+x+z(-2)
5. Vypočítáme náboj,dle vzorce náboj = +x+z.(-2) ,jelikož se jedná o anion, musí vyjít záporný (-n) (M+xOz-II)-n

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]

Metodika - k zadání bez uvedení počtu kyslíků, ale s uvedením náboje
návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
1. Podstatné jméno značí anion, který je číselně uveden -n to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit (.......)-n
2. Podstatné jméno tvoří název tzv. centrálního atomu, ten umístíme do závorky (obecně značíme M) (M ...)-n
  Podstatné jméno má koncovku, která značí kladné oxidační číslo:
  koncovka oxidační číslo
pozn. -nan + I
  -natan + II
  -itan + III
  -ičitan + IV
  -ičnan nebo -ečnan + V
pozn. -an + VI
  -istan + VII
  -ičelan + VIII
 
3. Dle koncovky přiřadíme centrálnímu atomu, kladné oxidační číslo (obecně x) (M+x ...)-n
4. Doplníme počet kyslíků , které mají oxidační číslo -II , počet kyslíků z vypočítáme dle vzorce -n = +x+z.(-2) , z toho plyne +z ={- n -[+x]}/(-2) (M+xOz-II)-n

Pozor na koncovky!!!
Velmi často se pletou koncovky - an a -nan

-nan, oxidační číslo. +I -an, oxidační číslo + VI
chlornan síran
jodnan manganan
bromnan selenan

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Go home