21.05.2000 01:43:29

Názvosloví

sloučenin s dvěma centrálními azomy s vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu

XI.a C var. B

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení kationty 1
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení kationty 2
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic heteropolyanionty 11
  název kation heteropolyanion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
výsledný vzorec
1. tetrakontaoxo
fosforečnano-
-dodekamolybdenan
amonný
NH4+1 [PMo12O40]-3
+I   -III
   
3   1
(NH4)3[PMo12O40]
2. tetrakis
(dekaoxo
triwolframano)-
-fosforečnan
amonný
NH4+1 [P(W3O10)4]-3
+I   -III
   
3   1
(NH4)3[P(W3O10)4]
3. nonatriakontaoxo
fosforečnano-
-dekamolybdenano-
-divanadičnan
draselný
K+1 [PV2Mo10O39]-3
+I   -III
   
3   1
K3[PV2Mo10O39]
4. dotetrakontaoxo
kobaltano-
-kobaltitano
draselný
K+1 [Co+IICo+IIIW12O42]-7
+I   -VII
   
7   1
K7[Co+IICo+IIIW12O42]
5. dotriakontaoxo
manganičitano-
-nonamolybdenan
amonný
NH4+1 [MnMo9O32]-6
+I   -III
   
3   1
(NH4)6[MnMo9O32]
6. tetrakosaoxo
jodistano-
-hexawolframan
amonný
NH4+1 [IW6O24]-5
+I   -V
   
4   1
(NH4)5[IW6O24]
7. dotetrakontaoxo
ceričitano-
-dodekamolybdenan
vápenatý
Ca+2 [CeMo12O42]-8
+II   -VIII
   
4   1
Ca4[CeMo12O42]
8. henkosaoxo
chromitano-
-hexamolybdenan
amonný
NH4+1 [CrMo6O21]-3
+I   -III
   
3   1
(NH4)3[CrMo6O21]
9. dohexaoxo
difosforečnano-
-oktadekamolybdenan
amonný
NH4+1 [P2Mo18O62]-6
+I   -VI
   
6   1
(NH4)6[P2Mo18O62]
  nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home
10. nonatriakontaoxo
fosforitano-
-dodekamolybdenan
vápenatý
Ca+2 [PMo12O39]2-3
+II   -III
   
3   2
Ca3[PMo12O39]2
11. henkosaoxo
pentamolybdenano-
-disiřičitan
amonný
NH4+1 [S2Mo5O21]-4
+I   -IV
   
4   1
(NH4)4[S2Mo5O21]
12. tetrakosaoxo
hexamolybden-
-telluran
amonný
NH4+1 [TeMo6O24]-6
+I   -VI
   
6   1
(NH4)6[TeMo6O24]
13. hydrogen
tetrakontaoxo
křemičitano-
-dodekawolframan
amonný
NH4+1 {H[SiW12O40]}-3
+I   -III
   
3   1
(NH4)3H[SiW12O40]
14. tetrakontaoxo
křemičitano-
-dodekawolframan
amonný
NH4+1 [SiW12O40]-4
+I   -IV
   
4   1
(NH4)4[SiW12O40]
15. tetrakis
(dekaoxo
triwolframano)-
-křemičitan
amonný
NH4+1 [Si(W3O10)4]-4
+I   -IV
   
4   1
(NH4)4[Si(W3O10)4]
16. hydrogen
tetrakis
(dekaoxo
triwolframano)-
-křemičitan
amonný
NH4+1 {H[Si(W3O10)4]}-3
+I   -III
   
3   1
(NH4)3H[Si(W3O10)4]

nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home