25.05.2013 16:28:35
Názvosloví sloučenin
(s dvěma či více různými centrálními anionty)
XI.a B

Určete názvy:

1. (NH4)3[PMo12O40]
2. (NH4)3[P(W3O10)4]
3. K3[PV2Mo10O39]
4. K7[Co+IICo+IIIW12O42]
5. (NH4)6[MnMo9O32]
6. (NH4)5[IW6O24]
7. Ca4[CeMo12O42]
8. (NH4)3[CrMo6O21]
9. (NH4)6[P2Mo18O62]
10. Ca3[PMo12O39]2
11. (NH4)4[S2Mo5O21]
12. (NH4)6[TeMo6O24]
13. (NH4)3H[SiW12O40]
14. (NH4)4[SiW12O40]
15. (NH4)4[Si(W3O10)4]
16. (NH4)3H[Si(W3O10)4]

[nahoru][varianta A,][varianta B] [slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]