31.10.2010 19:42:51
Názvosloví sloučenin
(s dvěma či více různými centrálními anionty)
XI.a A var.A

Určete vzorce:

vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. fosforečnano-dodekamolybdenan triamonný
2. tetrakis(triwolframano)fosforečnan triamonný
tetrakis(triwolframáto)fosforečnan triamonný
3. fosforečnano-dekamolybdenano-divanadičnan tridraselný
4. kobaltnatano-kobaltitano-dodekawolframan heptadraselný
5. manganičitano-nonamolybdenan hexaamonný
6. jodistano-hexawolframan pentaamonný
7. ceričitano-dodekamolybdenan tetravápenatý
8. chromitano-hexamolybdenan triamonný
9. difosforečnano-oktadekamolybdenan hexaamonný
10. fosforitano-dodekamolybdenan trivápenatý
11. pentamolybdenano-disiřičitan tetraamonný
12. hexamolybdenano-telluran hexaamonný
13. hydrogenkřemičitano-dodekawolframan triamonný
14. křemičitano-dodekawolframan tetraamonný
15. tetrakis(triwolframano)křemičitan tetraamonný
tetrakis(triwolframáto)křemičitan tetraamonný
16. hydrogentetrakis(triwolframano)křemičitan triamonný
hydrogentetrakis(triwolframáto)křemičitan triamonný

[nahoru][varianta A][varianta B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]