31.10.2010 19:46:49
Názvosloví
sloučenin s dvěma centrálními azomy s vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu
XI.a A var. B

Určete vzorce:
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení kationty 1
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení kationty 2
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic heteropolyanionty 11
1. tetrakontaoxo fosforečnano-dodekamolybdenan amonný
2. tetrakis(dekaoxotriwolframano)-fosforečnan amonný
tetrakis(dekaoxotriwolframáto)-fosforečnan amonný
3. nonatriakontaoxo fosforečnano-dekamolybdenano-divanadičnan draselný
4. dotetrakontaoxokobaltano-kobaltitano-dodekawolframan draselný
5. dotriakontaoxomanganičitano-nonamolybdenan amonný
6. tetrakosaoxojodistano-hexawolframan amonný
7. dotetrakontaoxoceričitano-dodekamolybdenan vápenatý
8. henkosaoxochromitano-hexamolybdenan amonný
9. dohexaoxodifosforečnano-oktadekamolybdenan amonný
10. nonatriakontaoxofosforitano-dodekamolybdenan vápenatý
11. henkosaoxopentamolybdenano-disiřičitan amonný
12. tetrakosaoxohexamolybden-telluran amonný
13. hydrogentetrakontaoxokřemičitano-dodekawolframan amonný
14. tetrakontaoxokřemičitano-dodekawolframan amonný
15. tetrakis(dekaoxotriwolframano)-křemičitan amonný
tetrakis(dekaoxotriwolframáto)-křemičitan amonný
16. hydrogentetrakis(dekaoxotriwolframano)-křemičitan amonný
hydrogentetrakis(dekaoxotriwolframáto)-křemičitan amonný

[nahoru][varianta A][varianta B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]