20.04.2003 21:07:26
Názvosloví sloučenin
(s dvěma či více různými centrálními anionty)
XI.a C var.A

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů

vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
 
přímo z názvu dopočítavaný počet kyslíků hotový vzorec
1. fosforečnano-dodekamolybdenan triamonný
(NH4)3+I[P+VMo12+VIO?-II]-? 3.1+5+12.6+40.(-2) = 0 (NH4)3[PMo12O40]
2. tetrakis(triwolframano)fosforečnan triamonný
tetrakis(triwolframáto)fosforečnan triamonný
(NH4)3+I[P+V(W3+VIO?-II)4]-? 3.1+5+4.[3.6+10.(-2)] = 0 (NH4)3[P(W3O10)4]
3. fosforečnano-dekamolybdenano-divanadičnan tridraselný
K3+I[P+VV2+VMo10+VIO?-II]-? 3.1+5+2.5+10.6+39.(-2) = 0 K3[PV2Mo10O39]
4. kobaltnatano-kobaltitano-dodekawolframan heptadraselný
K7+I[Co+IICo+IIIW12+VIO?-II]-? 7.1+2+3+12.6+42.(-2) = 0 K7[Co+IICo+IIIW12O42]
5. manganičitano-nonamolybdenan hexaamonný
(NH4)6+I[Mn+IVMo9+VIO?-II]-? 6.1+4+9.6+32.(-2) = 0 (NH4)6[MnMo9O32]
6. jodistano-hexawolframan pentaamonný
(NH4)5+I[I+VIIW6+VIO?-II]-? 5.1+7+6.6+24.(-2) = 0 (NH4)5[IW6O24]
7. ceričitano-dodekamolybdenan tetravápenatý
Ca4+II[Ce+IVMo12+VIO?-II]-? 4.2+4+12.6+42.(-2) = 0 Ca4[CeMo12O42]
8. chromitano-hexamolybdenan triamonný
(NH4)3+I[Cr+IIIMo6+VIO?-II]-? 3.1+3+6.6+21.(-2) = 0 (NH4)3[CrMo6O21]
 

nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home

9. difosforečnano-oktadekamolybdenan hexaamonný
(NH4)6+I[P2+VMo18+VIO?-II]-? 6.1+2.5+18.6+62.(-2) = 0 (NH4)6[P2Mo18O62]
10. fosforitano-dodekamolybdenan trivápenatý
Ca3+II[P+IIIMo12+VIO?-II]-? 3.2+1.3+12.6+?.(-2) # 0
Neexistuje celý počet kyslíků!!!
Z toho důvodu se použije
křížové pravidlo pro vzorec
Ca3+II[P+IIIMo12+VIO?-II]?-Y
+II   -Y
   
3   ?
+II   -3
   
3   2

Ca3+II[P+IIIMo12+VIO?-II]2-III
se určí počet kyslíků
1.3+12.6+?.(-2)=-3 »»?=39
Ca3+II[P+IIIMo12+VIO39-II]2-III

Ca3[PMo12O39]2
11. pentamolybdenano-disiřičitan tetraamonný
(NH4)4+I[S2+IVMo5+VIO?-II]-? 4.1+2.4+5.6+21.(-2) = 0 (NH4)4[S2Mo5O21]
12. hexamolybdenano-telluran hexaamonný
(NH4)6+I[Te+VIMo6+VIO?-II]-? 6.1+6+6.6+24.(-2) = 0 (NH4)6[TeMo6O24]
13. hydrogenkřemičitano-dodekawolframan triamonný
(NH4)3+IH+I[Si+IVW12+VIO?-II]-? 3.1+1+4+12.6+40.(-2) = 0 (NH4)3H[SiW12O40]
14. křemičitano-dodekawolframan tetraamonný
(NH4)4+I[Si+IVW12+VIO?-II]-? 4.1+4+12.6+40.(-2) = 0 (NH4)4[SiW12O40]
15. tetrakis(triwolframano)křemičitan tetraamonný
tetrakis(triwolframáto)křemičitan tetraamonný
(NH4)4+I[Si+IV(W3+VIO?-II)4]-? 4.1+4+4.[3.6+10.(-2)] = 0 (NH4)4[Si(W3O10)4]
16. hydrogentetrakis(triwolframano)křemičitan triamonný
hydrogentetrakis(triwolframáto)křemičitan triamonný
(NH4)3+IH+I[Si+IV(W3+VIO?-II)4]-? 3.1+1+4+4.[3.6+10.(-2)] = 0 (NH4)3H[Si(W3O10)4]

[nahoru][varianta A][varianta B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]