31.10.2007 22:43:47
Názvosloví peroxosloučenin
XII.A

Určete vzorec:
kdy psát arabské a kdy římské číslice návod, jak předponami vyjadřovat počet
vzorce názvy podrobně metodika kationty 1 kationty 2 peroxoanionty
1. peroxosíran amonný
2. diperoxidoxid chromový
3. dihydrogenperoxofosforečnan amonný
4. peroxodisíran amonný
7. peroxodusičnan amonný
8. diperoxouhličitan sodný
9. peroxodifosforečnan tetraamonný

[nahoru][ligandy][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]