02.04.2005 23:28:44
Názvosloví
Heteropolyanionty
XI.A - bez uvedení počtu kyslíků, ale s uvedením výsledného náboje

Sestavte vzorce následujících heteropolyaniontů
návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, jak předponami vyjadřovat násobky
návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
1. fosforečnano-dodekamolybdenan (-3)
2. tetrakis(triwolframano)fosforečnan (-3)
tetrakis(triwolframáto)fosforečnan (-3)
3. fosforečnano-dekamolybdenano-divanadičnan (-3)
4. kobaltano-kobaltitano-dodekawolframan (-7)
5. manganičitano-nonamolybdenan (-6)
6. jodistano-hexawolframan (-5)
7. ceričitano-dodekamolybdenan (-8)
8. chromitano-hexamolybdenan (-3)
9. difosforečnano-oktadekamolybdenan (-6)
10. difosforitano-dodekamolybdenan (-4)
11. pentamolybdenano-disiřičitan (-4)
12. hexamolybdenano-telluran (-6)
13. hydrogenkřemičitano-dodekawolframan (-3)
14. křemičitano-dodekawolframan (-4)
15. tetrakis(triwolframano)křemičitan (-4)
tetrakis(triwolframáto)křemičitan (-4)
16. hydrogentetrakis(triwolframano)křemičitan (-3)
hydrogentetrakis(triwolframáto)křemičitan (-3)

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku