03.08.2002 15:34:19
Metodika názvosloví heteropolyaniontů

s vyjádřením kyslíku v názvu

zde k jinému zadání - bez uvedení počtu kyslíků, ale s uvedením výsledného náboje
IX.D

Metodika
návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, jak předponami vyjadřovat násobky
návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
1. Podstatné jméno značí anion, který má záporný náboj - to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit (.......)-?
2. Podstatné jméno tvoří názvy tzv. centrálních atomů (obecně značíme první M, druhý N, případně třetí Z) včetně jejich počtů v molekule (obecně y, p, w ), umístíme je do závorky. (MyNpZw ...)-?
  !!Řazení ve vzorci dle počtu atomů y< p< w!! zatímco řazení v názvu je dle abecedy (násobné předpony se neuvažují) s výjimkou násobků ...krát, ty se řadí dopředu bez ohledu na abecedu.

V názvu se jednotlivé atomy oddělují pomlčkou. Ve vzorci je zvykem, že celý aniont je v hranaté závorce

 
  Podstatné jméno má koncovku, která značí kladné oxidační číslo:

koncovky atomů vyjadřující oxidační číslo

posledního atomu oxidační číslo ne posledního
-nan + I -nano
-natan + II -natano
-itan + III -itano
-ičitan + IV -ičitano
-ičnan nebo

-ečnan

+ V -ičnano nebo

-ečnano

-an + VI -ano
-istan + VII -istano
-ičelan + VIII -ičelano
    U násobků-krát, je možno používat též obdobu názvosloví jako u ligandů (např.arsenato, molybdato, fosfato, poku)
 
3. Dle koncovky přiřadíme centrálním atomům, kladná oxidační čísla (obecně x,r,k,) (My+xNp+rZw+k ...)-?
4. V názvu je určen počet kyslíků z , které mají oxidační číslo -II ,ty umístíme do závorky (My+xNp+rZw+kOz-II)+y.x+p.r+w.k+z(-2)
5. Vypočítáme náboj,dle vzorce náboj = +y.x + p.r + w.k + z.(-2) ,jelikož se jedná o anion, musí vyjít záporný (-n) (My+xNp+rZw+kOz-II)-n
6. V případě, že se jedná o hydrogen polyaniont, pracuje se s ním jako u jiných aniontů, pokud jsou problémy, zde kliknout  

nahoru ,anionty-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, strukturní vzorce ,go home

Metodika - k zadání bez uvedení počtu kyslíků, ale s uvedením náboje

návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, jak předponami vyjadřovat násobky
návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
1. Podstatné jméno značí anion, který je číselně uveden -n to znamená, že toto můžeme ihned vyznačit (.......)-n
2. Podstatné jméno tvoří názvy tzv. centrálních atomů (obecně značíme první M, druhý N, případně třetí Z) včetně jejich počtů v molekule (obecně y, p, w ), umístíme je do závorky. !!Řazení ve vzorci dle počtu atomů y< p< w!! zatímco řazení v názvu je dle abecedy (násobné předpony se neuvažují (MyNpZw ...)-n
  !!Řazení ve vzorci dle počtu atomů y< p< w!! zatímco řazení v názvu je dle abecedy (násobné předpony se neuvažují) s výjimkou násobků ...krát, ty se řadí dopředu bez ohledu na abecedu.

V názvu se jednotlivé atomy oddělují pomlčkou. Ve vzorci je zvykem, že celý aniont je v hranaté závorce

 
  Podstatné jméno má koncovku, která značí kladné oxidační číslo:

koncovky atomů vyjadřující oxidační číslo

posledního atomu oxidační číslo ne posledního
-nan + I -nano
-natan + II -natano
-itan + III -itano
-ičitan + IV -ičitano
-ičnan nebo

-ečnan

+ V -ičnano nebo

-ečnano

-an + VI -ano
-istan + VII -istano
-ičelan + VIII -ičelano
    U násobků-krát, je možno používat též obdobu názvosloví jako u ligandů (např.arsenato, molybdato, fosfato, poku)
 
3. Dle koncovky přiřadíme centrálním atomům, kladná oxidační čísla (obecně x,r,k,) (My+xNp+rZw+k ...)-n
4. Doplníme počet kyslíků , které mají oxidační číslo -II , počet kyslíků z vypočítáme dle vzorce -n = +y.x+p.r+w.k+z.(-2) , z toho plyne +z ={- n -[+y.x+p.r+w.k]}/(-2) (My+xNp+rZw+kOz-II)-n
5. V případě, že se jedná o hydrogen polyaniont, pracuje se s ním jako u jiných aniontů, pokud jsou problémy, zde kliknout  

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku