02.04.2005 23:23:58
Názvosloví
Heteropolyanionty s počtem kyslíků v názvu
XI.C

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, jak předponami vyjadřovat násobky
návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
 
přímo z názvu dopočítavaný náboj hotový vzorec
1. tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan
[P+VMo12+VIO40-II]-? [P+VMo12+VIO40-II]-3
5+12.6+40.(-2) = -3
[PMo12O40]-3
2. tetrakis(dekaoxotriwolframano)fosforečnan
tetrakis(dekaoxotriwolframáto)fosforečnan
[P+V(W3+VIO10-II)4]-? [P+V(W3+VIO10-II)4-II]-3
1.5+{3.6+10.(-2)}.4 =1.5+(-2).4 = -3
[P(W3O10)4]-3
3. nonatriakontaoxofosforečnano-dekamolybdenano-divanadičnan
[P+VV2+VMo10+VIO39-II]-? [P+VV2+VMo10+VIO39-II]-3
1.5+2.5+10.6+39.(-2) = -3
[PV2Mo10O39]-3
4. dotetrakontaoxokobaltano-kobaltitano-dodekawolframan
[Co+IICo+IIIW12+VIO42-II]-? [Co+IICo+IIIW12+VIO42-II]-7

2+3+12.6+42.(-2) = -7
[Co+IICo+IIIW12O42]-7
5. dotriakontaoxomanganičitano-nonamolybdenan
[Mn+IVMo9+VIO32-II]-? [Mn+IVMo9+VIO32-II]-6
4+9.6+32.(-2) = -6
[MnMo9O32]-6
6. tetrakosaoxojodistano-hexawolframan
[I+VIIW6+VIO24-II]-? [I+VIIW6+VIO24-II]-5
7+6.6+24.(-2) = -5
[IW6O24]-5
7. dotetrakontaoxoceričitano-dodekamolybdenan
[Ce+IVMo12+VIO42-II]-? [Ce+IVMo12+VIO42-II]-8
4+12.6+42.(-2) = -8
[CeMo12O42]-8
8. henkosaoxochromitano-hexamolybdenan
[Cr+IIIMo6+VIO21-II]-? [Cr+IIIMo6+VIO21-II]-3
3+6.6+21.(-2) = -3
[CrMo6O21]-3
  [nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
9. dohexakontaoxodifosforečnano-oktadekamolybdenan
[P2+VMo18+VIO62-II]-? [P2+VMo18+VIO62-II]-6
2.5+18.6+62.(-2) = -6
[P2Mo18O62]-6
10. hentetrakontaoxodifosforitano-dodekamolybdenan
[P2+IIIMo12+VIO41-II]-? [P2+IIIMo12+VIO41-II]-4
2.3+12.6+41.(-2) = -4
[P2Mo12O41]-4
11. henkosaoxopentamolybdenano-disiřičitan
[S2+IVMo5+VIO21-II]-? [S2+IVMo5+VIO21-II]-4
2.4+5.6+21.(-2) = -4
[S2Mo5O21]-4
12. tetrakosaoxohexamolybdenano-telluran
[Te+VIMo6+VIO24-II]-? [Te+VIMo6+VIO24-II]-6
6+6.6+24.(-2) = -6
[TeMo6O24]-6
13. hydrogentetrakontaoxokřemičitano-dodekawolframan
H+I[Si+IVW12+VIO40-II]-? H+I{[Si+IVW12+VIO40-II]-IV}-3
1+{4+12.6+40.(-2)} = -3
H[SiW12O40]-3
14. tetrakontaoxokřemičitano-dodekawolframan
[Si+IVW12+VIO40-II]-? [Si+IVW12+VIO40-II]-4
4+12.6+40.(-2) = -4
[SiW12O40]-4
15. tetrakis(dekaoxotriwolframano)křemičitan
tetrakis(dekaoxotriwolframáto)křemičitan
[Si+IV(W3+VIO10-II)4]-? [Si+IV(W3+VIO10-II)4-II]-4
1.4+{3.6+10.(-2)}.4 =1.4+(-2).4 = -4
[Si(W3O10)4]-4
16. hydrogentetrakis(dekaoxotriwolframano)křemičitan
hydrogentetrakis(dekaoxotriwolframáto)křemičitan
H+I[Si+IV(W3+VIO10-II)4]-? H+I{[Si+IV(W3+VIO10-II)4-II]-IV}-3
1+4+{3.6+10.(-2)}.4 =1+{4+(-2).4} = -3
H[Si(W3O10)4]-3

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku