02.04.2005 23:18:18
Názvosloví
Heteropolyanionty
XI.C - bez uvedení počtu kyslíků, ale s uvedením výsledného náboje

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, jak předponami vyjadřovat násobky
návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
 
přímo z názvu dopočítavaný počet kyslíků hotový vzorec
1. fosforečnano-dodekamolybdenan (-3)
[P+VMo12+VI...I]-3 [P+VMo12+VIO40-II]-3 ..5+12.6+40.(-2) = -3 [PMo12O40]-3
2. tetrakis(triwolframano)fosforečnan (-3)
tetrakis(triwolframáto)fosforečnan (-3)
[P+V(W3+VI...)4]-3 [P+V(W3+VIO10-II)4-II]-3
1.5+{3.6+10.(-2)}.4 =1.5+(-2).4 = -3
[P(W3O10)4]-3
3. fosforečnano-dekamolybdenano-divanadičnan (-3)
[P+VV2+VMo10+VI...]-3 [P+VV2+VMo10+VIO39-II]-3
1.5+2.5+10.6+39.(-2) = -3
[PV2Mo10O39]-3
4. kobaltano-kobaltitano-dodekawolframan (-7)
[Co+IICo+IIIW12+VI...]-7 [Co+IICo+IIIW12+VIO42-II]-7

2+3+12.6+42.(-2) = -7
[Co+IICo+IIIW12O42]-7
5. manganičitano-nonamolybdenan (-6)
[Mn+IVMo9+VI...]-6 [Mn+IVMo9+VIO32-II]-6 ..4+9.6+32.(-2) = -6 [MnMo9O32]-6
6. jodistano-hexawolframan (-5)
[I+VIIW6+VI...]-5 [I+VIIW6+VIO24-II]-5 ..7+6.6+24.(-2) = -5 [IW6O24]-5
7. ceričitano-dodekamolybdenan (-8)
[Ce+IVMo12+VI...]-8 [Ce+IVMo12+VIO42-II]-8 ..4+12.6+42.(-2) = -8 [CeMo12O42]-8
8. chromitano-hexamolybdenan (-3)
[Cr+IIIMo6+VI...]-3 [Cr+IIIMo6+VIO21-II]-3 ....3+6.6+21.(-2) = -3 [CrMo6O21]-3
  [nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
9. difosforečnano-oktadekamolybdenan (-6)
[P2+VMo18+VI...]-6 [P2+VMo18+VIO62-II]-6 ..2.5+18.6+62.(-2) = -6 [P2Mo18O62]-6
10. difosforitano-dodekamolybdenan (-4)
[P2+IIIMo12+VI...]-4 [P2+IIIMo12+VIO41-II]-4 ..2.3+12.6+41.(-2) = -4 [P2Mo12O41]-4
11. pentamolybdenano-disiřičitan (-4)
[S2+IVMo5+VI...]-4 [S2+IVMo5+VIO21-II]-4 ....2.4+5.6+21.(-2) = -4 [S2Mo5O21]-4
12. hexamolybdenano-telluran (-6)
[Te+VIMo6+VI...]-6 [Te+VIMo6+VIO24-II]-6 ....6+6.6+24.(-2) = -6 [TeMo6O24]-6
13. hydrogenkřemičitano-dodekawolframan (-3)
H+I[Si+IVW12+VI...]-3 H+I{[Si+IVW12+VIO40-II]-IV}-3
1+{4+12.6+40.(-2)} = -3
H[SiW12O40]-3
14. křemičitano-dodekawolframan (-4)
[Si+IVW12+VI...]-4 [Si+IVW12+VIO40-II]-4 ....4+12.6+40.(-2) = -4 [SiW12O40]-4
15. tetrakis(triwolframano)křemičitan (-4)
tetrakis(triwolframáto)fosforečnan (-3)
[Si+IV(W3+VI...)4]-4 [Si+IV(W3+VIO10-II)4-II]-4
1.4+{3.6+10.(-2)}.4 =1.4+(-2).4 = -4
[Si(W3O10)4]-4
16. hydrogentetrakis(triwolframano)křemičitan (-3)
hydrogentetrakis(triwolframáto)křemičitan (-3)
H+I[Si+IV(W3+VI...)4]-3 {H+I[Si+IV(W3+VIO10-II)4-II]-IV}-3
1+4+{3.6+10.(-2)}.4 =1+[4+(-2).4] = -3
H[Si(W3O10)4]-3

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku