03.08.2002 15:40:48
Názvosloví

Heteropolyanionty s počtem kyslíků v názvu

XI.A

Sestavte vzorce následujících heteropolyaniontů
návod, jak předponami vyjadřovat počet návod, jak předponami vyjadřovat násobky
návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
vzorce názvy a podrobné řešení další způsob názvů a podrobné řešení metodika
1. tetrakontaoxofosforečnano-dodekamolybdenan
2. tetrakis(dekaoxotriwolframano)fosforečnan
tetrakis(dekaoxotriwolframáto)fosforečnan
3. nonatriakontaoxofosforečnano-dekamolybdenano-divanadičnan
4. dotetrakontaoxokobaltano-kobaltitano-dodekawolframan
5. dotriakontaoxomanganičitano-nonamolybdenan
6. tetrakosaoxojodistano-hexawolframan
7. dotetrakontaoxoceričitano-dodekamolybdenan
8. henkosaoxochromitano-hexamolybdenan
9. dohexakontaoxodifosforečnano-oktadekamolybdenan
10. hentetrakontaoxodifosforitano-dodekamolybdenan
11. henkosaoxopentamolybdenano-disiřičitan
12. tetrakosaoxohexamolybdenano-telluran
13. hydrogentetrakontaoxokřemičitano-dodekawolframan
14. tetrakontaoxokřemičitano-dodekawolframan
15. tetrakis(dekaoxotriwolframano)křemičitan
tetrakis(dekaoxotriwolframáto)křemičitan
16. hydrogentetrakis(dekaoxotriwolframano)křemičitan
hydrogentetrakis(dekaoxotriwolframáto)křemičitan

[nahoru][anionty-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][strukturní vzorce][go home]
Zpět na hlavní stránku