03.08.2002 16:05:03
Názvosloví
Hydrogensoli s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů kyslíku v názvu
X.C var. B

Podrobné řešení sestavování vzorců z názvů
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení kationty 1
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení kationty 2
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic hydrogenanionty 10
  název kation hydrogenanion křížové pravidlo
(pokud lze,krátí se)
vzorec výsledný vzorec
1. heptaoxo
hydrogen
di
fosforečnan
amonný
NH4+1 HP2O7-3
+I   -III
   
3   1
(NH4)3+I(HP2O7)-III (NH4)3HP2O7
2. heptaoxo
hydrogen
di
fosforečnan
vápenatý
Ca+2 HP2O7-3
+I   -III
   
3   1
Ca3+II(HP2O7)2-III Ca3(HP2O7)2

[nahoru][varianta A][varianta B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Zpět na hlavní stránku