03.08.2002 16:03:14
Metodika názvosloví hydrogensolí
(s více centrálními atomy s uvedením počtu atomů kationtu)
X.D var.A

Metodika
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i soli jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Obecně kation označíme M s oxidačním číslem +x a jejich počet p, vodíky označíme H s oxidačním číslem +I, jejich počet r, centrální atom označíme L s oxidačním číslem +y,jejich počet j,. Aby vyšlo celkové číslo nulové, musí být sloučenina obsahovat i zatím neznámý počet kyslíků $ (s oxidačním číslem -2). Mp+xHr+ILj+yO$-II
2. V případě,že číslo p.x + r.1+j. y je sudé, doplní se počet kyslíků ( s oxidačním číslem -2) z dle vzorce p.x + r.1+j. y + z.(-2) = 0, to znamená z = (p.x + r.1+ j.y)/2 Mp+xHr+ILj+yOz-II
3. V případě, že číslo p.x + r.1+ j.y je liché, nelze výše uvedené provést, neboť počet kyslíků by nevyšel počet kyslíků jako číslo celé.  
4. V případě, že číslo p.x + r.1+ j.y je liché, musí být výsledný vzorce tvaru: Mp+x(Hr+ILj+yO$-II)?-&
5. Pro doplnění neznámých se použije křížové pravidlo
+x   -&
   
p   ?
6. V křížovém pravidlu se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+x   -p
   
p   x
7. Ve vzorci zůstává neznámý pouze počet kyslíků $ Mp+x(Hr+ILj+yO$-II)x-p
8. Počet kyslíků se vypočítá dle vzorce r.1+ j.y + z.(-2) = -p to znamená, že jejich počet z = (r.1+y + j.p)/2 (Hr+ILj+yOz-II)-p

[nahoru][varianta A][varianta B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Zpět na hlavní stránku