03.08.2002 16:01:09
Názvosloví
Hydrogensoli s více centrálními atomy s vyjádřením počtu atomů kationtu v názvu
X.A var. A

Určete vzorce:
vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
1. hydrogendifosforečnan triamonný
2. hydrogendifosforečnan trivápenatý

[nahoru][varianta A][varianta B][slouceniny-názvosloví][názvosloví][anorganická chemie][go home]
Zpět na hlavní stránku